CERITA KEHIDUPAN EPS. 21 - PERANG MELAWAN HAWA NAFSU